Matrebellerna
 
Äggpolicy

Matrebellerna är en löst sammansatt gruppering bestående av ett 30-tal butiker med delvis gemensam marknadsföring. Vi lägger stor vikt vid den enskilde handlarens frihet att driva och utveckla sin butik med hänsyn till de lokala förutsättningarna. Utöver den gemensamma marknadsföringen står det varje handlare fritt att bestämma såväl sortiment som inriktning på butiken. Utgångspunkten är att lokalt förankrade handlare bättre kan tillgodose sina kunders önskemål.

I fråga om ägg har Matrebellerna valt att göra ett undantag från den generella regeln om lokalt anpassade sortiment. Samtliga handlare har gemensamt åtagit sig att från och med 1 januari 2021 endast sälja ägg från frigående hönor. Beslutet innebär att butiker som ingår i Matrebellerna inte tillåts att sälja ägg från burhöns.